Kopsim savu valodu

Valodnieka Jāņa Kušķa raksti rubrikā "Kopsim savu valodu".

 • Kopsim savu valodu

  Eu

  Latviešu valodā ir divskanis eu, nevis tā nav, kā apgalvojuši daži ļaudis, kas it kā ir latviešu valodas lietpratēji. Taisnība – šis divskanis mūsu valodā sastopams reti, bet tas nenozīmē, ka tā nav. Arī divskaņi oi, ou sastopami reti, turklāt…

 • Kopsim savu valodu

  Aizvietot, aizstāt

  Jāņa Endzelīna grāmatiņā Dažādas valodas kļūdas un viņa rediģētajā Veltas Rūķes grāmatiņā Valodas un rakstības jautājumi teikts, ka vārdu aizvietot bieži lieto kā neizdevušos krievu valodas vārda zameščatj atdarinājumu. Latviski runājot, var aizvietot kādu priekšmetu kaut kur projām vai aiz…

 • Kopsim savu valodu

  Metodiķis, metodists

  Lielākajā daļā vārdnīcu skaidri redzams, ko nozīmē vārdi metodiķis un metodists. Īpašības vārds metodisks apzīmē ko tādu, kas attiecas uz metodiku (kas savukārt ir metožu kopums kādā nozarē). Metodiķis ir kādas nozares metodikas lietpratējs. Turpretim metodists ir kāda anglikāņu baznīcas…

 • Kopsim savu valodu

  R un L bērnu valodā

  Valodas mācīšanās bērniem ir sarežģīta. Tā atkarīga no dažādiem apstākļiem – apkārtējiem cilvēkiem, bērnu iedzimtības, veselības un citiem. Bieži gadās, ka bērni ar grūtībām runā dažas skaņas. Šoreiz par divām – r un l. R skaņu maziem bērniem ir grūti…

 • Kopsim savu valodu

  Vēlēšanas un vēlēšanās

  Nereti aiz paviršības vai neuzmanības tiek jaukti vārdi, kas skan līdzīgi, bet kam ir atšķirīga nozīme. Arī vārdi vēlēšanas un vēlēšanās apzīmē pavisam dažādas lietas. Vēlēšanas notiek, lai ievēlētu deputātus vai citas amatpersonas, bet vēlēšanās ir tad, ja kaut ko…

 • Kopsim savu valodu

  Prezidenti…

  – Kā tu domā, cik Latvijā ir prezidentu? – Vīķes-Freibergas kundze un Emša kungs. – Tu domā divus – Valsts prezidenti un Ministru prezidentu. Vēl taču ir Latvijas Bankas prezidents Rimševiča kungs. – Pareizi. Tātad ir trīs prezidenti. – Bet…

 • Kopsim savu valodu

  Izdot un pārdot nosaukumus?

  Bieži nevietā tiek lietots vārds nosaukums, atdarinot krievu valodu. "Katalogā ievietoti visi nosaukumi, ko mēs šogad izdosim." "Mūsu redakcijas portfelī jau ir vienpadsmit nosaukumu, ko esam sākuši rediģēt." "Pērn mēs izdevām veselus piecdesmit nosaukumus." Šādējādi apgādu darbinieki stāsta par grāmatu…

 • Kopsim savu valodu

  Darbaholiķis?

  Kopš 2001. gada arvien biežāk manāmi vārdi darbaholiķis, darbaholisms un citi līdzīgi. Tie radušies pēc vārdiem alkoholiķis, alkoholisms līdzības. Tiem savukārt pamatā ir arābu vārds al-kohl, al-kuhl vai al-kohol, kas nozīmē – smalks pulveris, bezkrāsains ķīmisks organisks savienojums ar raksturīgu…

 • Kopsim savu valodu

  Grasīties

  Latviešu valodā ir vārds grasīties. To lieto vairākās nozīmēs: draudēt, gatavoties, taisīties un citās. Pēdējos gados plašas saziņas līdzekļos visbiežāk šis vārds lietots ar nozīmi – gatavoties, taisīties. "Valdība šodien grasās lemt, ko izraudzīt par KNAB priekšnieku." "Celulozes rūpnīcu grasās…

 • Kopsim savu valodu

  Augstāk, zemāk

  Bieži manāmi teikumi, kuros vārds augstāk lietots ar nozīmi iepriekš. Gandrīz nevienā latviešu valodas vārdnīcā, arī lielākajās, nav teikts, ka vārdu augstāk varētu lietot ar šādu nozīmi. Tātad – ir visai vienprātīgs atzinums nelietot vārdu augstāk vārda iepriekš vietā. Kļūdas…