Kopsim savu valodu

Metodiķis, metodists

Lielākajā daļā vārdnīcu skaidri redzams, ko nozīmē vārdi metodiķis un metodists. Īpašības vārds metodisks apzīmē ko tādu, kas attiecas uz metodiku (kas savukārt ir metožu kopums kādā nozarē). Metodiķis ir kādas nozares metodikas lietpratējs. Turpretim metodists ir kāda anglikāņu baznīcas novirziena piekritējs. Šāda nozīme minētajiem svešvārdiem latviešu valodā pazīstama jau vairāk nekā simt gadu.

Krievu valodā vārdam metodisks ieviesusies arī nozīme – sistemātisks, regulārs. 1984. gadā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 5. sējumā vārdam metodisks krieviskā nozīme diemžēl piedēvēta arī latviešu valodā. Ar to vārds metodisks kļūst pārprotams, jo pamatnozīme (tāds, kas attiecas uz metodiku) un krievu valodā manāmā nozīme ir visai atšķirīgas.

Nav ieteicams tagad latviešu valodā lietot vārdu metodisks ar krievisko nozīmi, tomēr tas gadās.

“Partizāni ar metodiskiem uzbrukumiem valdības karaspēkam guvuši lielus panākumus.” “Notiek pieņemto lēmumu metodiski pārkāpumi.” “Nav pieklājīgi pirms sarīkojuma metodiski traucēt zāles saimnieces.”

Labosim. “Partizāni ar regulāriem (vai nepārtrauktiem, nevis metodiskiem) uzbrukumiem valdības karaspēkam guvuši lielus panākumus.” “Pieņemtos lēmumus bieži pārkāpj (nevis – Notiek pieņemto lēmumu metodiski pārkāpumi).” “Nav pieklājīgi pirms sarīkojuma traucēt zāles saimnieces (šai teikumā lieko vārdu metodiski izlaižam).”

Vēl daži kļūdaini teikumi. “Sausās zāles metodiskas dedzināšanas dēļ pavasaros izcēlušies daudzi ugunsgrēki.” “Skolas jubilejā sveica ilggadīgos priekšmetu metodistus.”

Pareizi teiksim citādi. “Ieraduma dēļ dedzināt sauso zāli pavasaros izcēlušies daudzi ugunsgrēki.” “Skolas jubilejā sveica ilggadīgos priekšmetu metodiķus.”

Nav pareizs šāds sludinājums: “Arodskolai vajadzīgi praktisko darbu metodisti.” Pareizi: “Arodskolai vajadzīgi praktisko darbu metodiķi.” Tātad – nav jājauc vārdi metodiķis un metodists. Šo vārdu pareizās nozīmes minētas šā raksta sākumā. Sācies jauns mācību gads, un skolās daudz darba būs metodiķiem, kas nav jāsauc par metodistiem.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze