Ziņas

Grāmatu atvēršanas svētki

Filoloģijas fakultātes Baltistikas nodaļas Baltu valodas katedra aicina uz grāmatu atvēršanas svētkiem 2008. gada 4. jūnijā Filoloģijas fakultātē, Visvalža ielā 4a, 305. auditorijā plkst. 15:00.

Grāmatas:
* LU emeritētā profesore Inta Freimane “Trešā persona latviešu verbu sistēmā”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008
* Latvijas Universitātes raksti. 728. sējums. Valodniecība, latvistika, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008

Publicēts: LU portālā.