Ziņas

Pieteikšanās uz valodnieces Annas Ābeles balvu

Akadēmiskās organizācijas “Ramave” profesores Annas Ābeles piemiņas fonds izsludina balvu par nozīmīgiem pētījumiem latviešu dialektoloģijā, kas publicēti 2007.–2008. gadā.

Vērtēti tiek iesniegtie darbi latviešu dialektoloģijā. Balvas apmērs ir 1000 ASV dolāru; ja nepieciešams, balvu iespējams dalīt.

LU profesore Anna Ābele (1881–1975) ir starptautiski pazīstama valodniece, latviešu eksperimentālās fonētikas iedibinātāja, latviešu izlokšņu parādību pētniece.

Godpilno balvu jau ir saņēmuši: Vaira Vīķe-Freiberga, Velta Rūķe-Draviņa, Florence Soikāne-Trapāne, Jānis Krēsliņš, Indra Avena, Juris Tārs, Aija Priedīte, Brigita Bušmane, Ina Druviete, Marta Rudzīte, Pēteris Kļaviņš, Pēteris Vanags.

2006. gadā prof. A. Ābeles balva piešķirta Liepājas Pedagoģijas akadēmijas profesorei habilitētajai filoloģijas doktorei Benitai Laumanei par monogrāfiju “Smalki lija zelta lietus: dabas parādību nosaukumi latviešu valodā” (Liepāja: LiePA, 2005).

Prof. Annas Ābeles piemiņas fonds izsludina goda balvu arī 2008. gadā. Balvai domātos darbus (2 eksemplāros) paši autori vai darba izdevēji var iesniegt (vai atsūtīt pa pastu; pasta zīmogs — ne vēlāk par 1. jūliju) līdz š. g. 1. jūlijam: LV-1050, Rīgā, Visvalža ielā 4a, LU Baltu valodu katedrā Lidijai Leikumai.

Darbus izskata žūrijas komisija. Balvas ieguvēju pasludina š. g. 1. novembrī; svinīgi pasniedz LU Filoloģijas fakultātē.

Informē: LU Preses centrs.