Ziņas

Svinīgi atklās Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti

2008. gada 28. augustā plkst. 16:00 Visvalža ielā 4a notiks Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes svinīga atklāšana, nomainot plāksni pie fakultātes centrālās ieejas un 2. stāva vestibilā, kur izvietots fakultātes dekanāts, katedras, pētījumu centri un auditorijas.

Programmā: LU rektora Mārča Auziņa un fakultātes dekānes Ausmas Cimdiņas uzrunas, fakultātes un mācību spēku un studentu darbu izstādes “Filoloģija un māksla. 21.gadsimts” atklāšana fakultātes Humanitārajā lasītavā, Dd Studio multimediju diska “Imants Ziedonis” prezentācija, diskusijas par augstākās izglītības un zinātnes attīstības perspektīvām apakšnozaru grupās un citas aktivitātes.

LU Filoloģijas fakultāte ir pārsaukta par Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti, lai pilnīgāk atspoguļotu fakultātē pārstāvētos studiju virzienus, zinātniskās pētniecības nozaru un kultūrprojektu spektru. Visu līmeņu fakultātē realizētajās akadēmiskajās studiju programmās — bakalaura, maģistra un arī doktora studiju programmu modulārajā struktūrā līdzās filoloģijai sekmīgi tiek realizēts mākslas zinātnes studiju modulis. Fakultātei piesaistītā Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas promocijas padome ir tiesīga piešķirt doktora grādu filoloģijas zinātnēs un doktora grādu mākslas (teātra) zinātnē.

Reorganizācija visbūtiskāk ir skārusi fakultātes lielāko un LU nacionālās misijas darbā atbildīgāko — Baltististikas nodaļu. Uzsverot latviešu valodas, literatūras, kultūras un mākslas prioritāti, Baltistikas nodaļa ir pārsaukta par Letonikas un baltistikas nodaļu, uz divu Baltistikas nodaļas katedru (Baltu valodu katedras un Latviešu literatūras katedras) bāzes veidojot četras, kuras turpmāk sauks:

Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra,
Baltu valodniecības katedra,
Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra,
Folkloristikas un etnoloģijas katedra.

Klasiskās filoloģijas katedra turpmāk tiks dēvēta par Klasiskās filoloģijas nodaļu. Citas fakultātes struktūrvienības reorganizācija neskar.

29. augustā LU Lielajā aulā notiks jaunā studiju gada sākumam veltītā svinīgā LU darbinieku sanāksme, kuras laikā tiks pasniegti diplomi jaunievēlētajiem LU profesoriem, tostarp arī Vairai Vīķei-Freibergai, kas ievēlēta profesores amatā LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes Folkloristikas un etnoloģijas katedrā. Sanāksme tiešraidē būs skatāma LU portālā www.lu.lv.