Kopsim savu valodu

Kopumā

Vārds kopumā radies no vārda kopums lokatīva. Vārdnīcās teikts, ka šos vārdus lieto, runājot par savstarpēji saistītām lietām, parādībām, faktiem, pazīmēm. Atdarinot krievu valodas vārdu voobšče, vārds kopumā ieviesies arī tādos gadījumos, kad labā latviešu valodā labāk iederas citi vārdi – kopā, pavisam, viss vai kādi citi. Vārds kopumā var radīt pārpratumus. Reizēm kopumā ir pavisam lieks.

“Gleznas es atlasīju, lai izstāde kopumā izskatītos laba.” “Dzelzceļnieki izpētījuši, ka, paaugstinot biļešu cenas, braucēju skaits samazinās, tomēr kopumā ienākumi esot lielāki.” “Sacensībās piedalās visas spēcīgās ekipāžas, kopumā četrdesmit.” “Krievijas lauksaimniecība gada laikā no rūpniecības nav saņēmusi produkciju kopumā par četrdesmit triljoniem rubļu.”

Labāk te iederas vārds kopā. “Gleznas es atlasīju, lai izstāde kopā izskatītos laba.” “Dzelzceļnieki izpētījuši, ka, paaugstinot biļešu cenas, braucēju skaits samazinās, tomēr kopā ienākumi esot lielāki.” “Sacensībās piedalās visas spēcīgās ekipāžas, kopā četrdesmit.” “Krievijas lauksaimniecība gada laikā no rūpniecības nav saņēmusi produkciju kopā par četrdesmit triljoniem rubļu.”

Citreiz nevietā lietota vārda kopumā vietā labāk iederas vārds pavisam. Tālāk teikumi kopā ar labojumiem.

“2000. gadā skolēnu dziesmu un deju svētkos pavisam (nevis kopumā) piedalījās ap trīsdesmit tūkstoši dalībnieku.” “Konkursā Putnubērni pavisam (nevis kopumā) ir pieteikušies 64 bērni no visas Latvijas.” “Neizdevās noskaidrot, cik autovadītāju pavisam (nevis kopumā) izdarījuši pārkāpumus ceturtdienas nelabvēlīgajos ceļu apstākļos.” “Latvijā pavisam (vai kopā, nevis kopumā) ir divas trešdaļas tādu saimniecību, kurās ir tikai viena vai divas govis.” “Savākta gandrīz visa Ventspils priekšostā izplūdusī nafta – pavisam (vai kopā, nevis kopumā) apmēram astoņas tonnas.” “Pavisam (nevis kopumā) naudas balvas saņēma 18 skolēni.” “Spānijas robežsargi aizturējuši pavisam (nevis kopumā) divsimt astoņdesmit sešus nelegālus imigrantus.” “Kultūras ministrijas stipendijas pavisam (nevis kopumā) saņēma deviņpadsmit pretendenti.”

Dažreiz labāk iederas vārds viss.

“Oskara Vailda pasakas Zvaigznes bērns fragmentu varat lasīt divdesmit pirmajā lappusē, bet jānoklausās visa pasaka (nevis – pasaka kopumā).” “Uz skatuves redzamā darbība rāda dzīvi tā, lai rastos priekšstats par visu dzīves norisi (nevis – par dzīves norisi kopumā”.”

Vārds kopumā jāizlaiž, ja tas ir lieks. “Sākam raidījumu par latviskām vērtībām mūsdienu skolā kopumā.” “Temperatūra kopumā ir desmit līdz četrpadsmit grādu.”

Labosim. “Sākam raidījumu par latviskām vērtībām mūsdienu skolā.” “Temperatūra ir desmit līdz četrpadsmit grādu.”

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze 2004. g. 6. jūlijā