Saīsinājumi

Saīsinājumu vārdnīca. Nekāda noteikta nozare, vienkārši saīsinājumi, kurus esam ievērojuši.

 • AD – advertisement (sludinājums) – angļu val.
 • AFAIK – as far as I know (cik es zinu) – angļu val. Lieto internetā.
 • AFK – away from the keyboard (prom no tastatūras) – angļu val. Lieto internetā. Norāda, ka lietotājs pašlaik neseko līdzi sarunām, tam, kas redzams uz ekrāna u.tml.
 • AGLS – Australian Government Locator Service – angļu val.
 • AKA – also known as (zināms arī kā) – angļu val.
 • AOP – authorized operator – angļu val.
 • AS – akciju sabiedrība
 • ASAP – as soon as possible (kolīdz iespējams) – angļu val.
 • ASL – age/sex/location (vecums/dzimums/dzīvesvieta) – angļu val. Lieto interneta sarunās.
 • ATM – at the moment (pašlaik) – angļu val.
 • B&W – black and white (melnbalts, bezkrāsains) – angļu val. Piem., fotogrāfijas.
 • BBIAF – be back in a few minutes – angļu val.
 • BBIAH – be back in an hour – angļu val.
 • BBIAM – be back in a minute – angļu val.
 • BBIAS – be back in a second – angļu val.
 • BBL – be back later (būšu atpakaļ vēlāk) – angļu val.
 • BBS – be back soon – angļu val.
 • BF – boyfriend (draugs, puisis) – angļu val.
 • BRB – be right back (tūlīt būšu atpakaļ) – angļu val. Lieto interneta sarunās.
 • BSA – Business Software Alliance – angļu val.
 • BSB – Backstreet Boys – angļu valodā; mūzikas grupa.
 • BTW – by the way (starp citu) – angļu val.
 • CD – compact disc (kompaktdisks) – angļu val.
 • CGI – common gateway – angļu val.
 • CGI – computer-generated imagery – angļu val.
 • CL – Civillikums
 • CPU – central processing unit – angļu val.
 • CSS – cascaded style sheet – angļu val.
 • DADA – Defence Against the Dark Arts – angļu val. Mācību priekšmets Harija Potera grāmatās.
 • DB – Database/datubāze
 • DNS – dezoksiribonukleīnskābe
 • DOB – date of birth (angļu val.) – dzimšanas datums
 • DS – Data Sources – angļu val.
 • E-mail – electronic mail – angļu val.
 • EDA – Elektroniskā datu apmaiņa
 • EDI – Electronic Data Interchange – angļu val.
 • ENIAC – Electronic Numerical Integrator And Computer – angļu val.
 • EROS – Electronic Records in Office Systems – angļu val.
 • ESL – English as a second language (angļu valoda kā otrā valoda (pirmā svešvaloda)) – angļu val.
 • FAQ – frequently asked questions (bieži uzdotie jautājumi) – angļu val.
 • FW – freeware (brīvprogrammatūra) – angļu val.
 • GB – Great Britain (angļu val.) – Lielbritānija
 • GF – girlfriend (angļu val.) – draudzene, meitene
 • GTG – (have) got to go (angļu val.) – jāiet
 • HES – hidroelektrostacija
 • HOP – Half operator – anglu val.
 • HTH – hope this helps – anglu val.
 • I18N – internationalization (angļu val.) – internacionalizācija
 • ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (angļu val.)
 • IE – Internet Explorer (angļu val.) – populāra interneta pārlūkprogramma. Izstrādātājs: Microsoft
 • IITYWISWYBMAD – If I tell you what it says, will you buy me a drink? (angļu val.) – Ja es pateikšu, ko tas nozīmē, vai tu izmaksāsi man dzērienu? Domāts vairāk kā joks par daudzajiem internetā lietotajiem saīsinājumiem.
 • ILSHIBAMF – I laughing so hard I broke all my furniture (angļu val.) – Es smejos tik traki, ka salauzu visas savas mēbeles.
 • IMCO – in my considered opinion (angļu val.) – Pēc manām labi apsvērtajām domām
 • IMHO – in my humble opinion (angļu val.) – pēc manām pieticīgajām domām. Lieto interneta sarunās.
 • IMNSHO – in my not so humble opinion (angļu val.) – pēc manām ne tik pieticīgajām domām
 • IMO – in my opinion (angļu val.) – manuprāt
 • IOW – in other words (angļu val.) – citiem vārdiem sakot
 • IRL – in the real life (angļu val.) – īstajā (reālajā) dzīvē
 • ISP – internet service provider (angļu val.) – interneta pakalpojumu sniedzējs
 • JK – just kidding – angļu val.
 • JK – Joanne Kathleen (Rowling) – rakstniece; grāmatu par Hariju Poteru autore
 • L10N – localization (angļu val.) – lokalizācija
 • LMAO – laughing my ass off (angļu val.)
 • LNT – Latvijas Neatkarīgā televīzija
 • LOL – laughing out loud (angļu val.) – skaļi smejos. Lieto interneta sarunās.
 • LOL – lots of laugh (angļu val.) – daudz smieklu.
 • LOL – lots of love (angļu val.) – daudz mīlestības. Lieto vēstulēs.
 • LTNS – long time no see (angļu val.) – ilgi neesam redzējušies
 • LTNT – long time no type (angļu val.) – Sen neesam sarakstījušies (domāta rakstīšana ar tastatūru, sazināšanās internetā).
 • LTR – left to right (angļu val.) – no kreisās uz labo; piem., par rakstību.
 • LTR – long-time relationship (angļu val.) – ilglaicīgas attiecības.
 • LTV – Latvijas Televīzija
 • LU – Latvijas Universitāte
 • LU – Latvijas Unibanka, a/s
 • LV – Latvija
 • LV – Latvia (angļu val.)
 • ME – millenium (angļu val.) – tūkstošgade. Lietots Windows operētājsistēmas versijas nosaukumā.
 • MF – male or female (angļu val.) – vīrietis vai sieviete; jautājums
 • NHN – Nearly Headless Nick (angļu val.) – Gandrīz-Bezgalvas-Niks; personāžs grāmatās par Hariju Poteru (spoks).
 • NIC – Network Information Center (angļu val.)
 • NP – no problems (angļu val.) – nekādu problēmu.
 • NR – numur
 • OK – all correct (angļu val.)
 • ONNA – oh no, not again (angļu val.) – ak, nē, tikai ne atkal!
 • OOC – out of character (angļu val.) – ārpus tēla.
 • OTOH – on the other hand (angļu val.) – no otras puses
 • PC – personal computer (angļu val.) – personālais dators
 • PFIGS – Portuguese, French, Italian, German, Spanish – angļu val.
 • PMJI – pardon my jumping in (angļu val.) – piedodiet manu iejaukšanos
 • POV – point of view (angļu val.) – viedoklis
 • RL – real life (angļu val.) – īstā (reālā) dzīve.
 • RNS – ribonukleīnskābe
 • ROFL – rolling on the floor laughing (angļu val.) – smejos, pa zemi vārtīdamies.
 • ROFLMAO – rolling on the floor laughing my ass off (angļu val.)
 • ROTFLASTC – rolling on the floor laughing and scaring the cat (angļu val.) – smejos, pa zemi vārtīdamies un kaķi nobiedēdams.
 • RSN – real soon now (angļu val.) – nu jau ļoti drīz.
 • RTFAQ – read the FAQ (angļu val.) – izlasi bieži uzdotos jautājumus!
 • RTL – right to left (angļu val.) – no labās uz kreiso (piem., rakstība).
 • RTU – Rīgas Tehniskā universitāte
 • RV1Ģ – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
 • SF – science fiction (angļu val.) – zinātniskā fantastika.
 • SYSOP – system operator (angļu val.) – sistēmas operators.
 • SOP – super operator (angļu val.)
 • SOW – speaking of which (angļu val.) – runājot par to (kontekstā konkrēta lieta).
 • SW – shareware (angļu val.) – izplatāmprogrammatūra.
 • TFHAOT – thanks for help ahead of time (angļu val.) – Jau iepriekš pateicos.
 • TGAL – think globally act locally (angļu val.)
 • TP – Tautas partija
 • TTFN – ta ta for now (angļu val.)
 • TTYL – talk to you later (angļu val.) – parunāsim vēlāk.
 • TV – televīzija
 • TV – television (angļu val.)
 • UK – United Kingdom (angļu val.) – Apvienotā Karaliste.
 • US – United States (angļu val.) – Savienotās Valstis.
 • USA – United States of America (angļu val.) – Amerikas Savienotās Valstis
 • VCR – video cassette recorder (angļu val.) – video kasešu magnetofons (ierakstītājs).
 • VHS – Video Home System (angļu val.)
 • WB – welcome back (angļu val.) – Laipni lūgts(a) atpakaļ!
 • WBR – with best regards (angļu val.) – ar labākajiem novēlējumiem (sveicieniem).
 • WBW – with best wishes (angļu val.) – Ar labākajiem vēlējumiem.
 • WIPO – World Intellectual Property Organization (angļu val.) – Pasaules Intelektuālā Īpašuma Organizācija.
 • WYSIWYG – what you see is what you get (angļu val.) – Ko tu redzi, to arī dabū.
 • WRT – with respect to (angļu val.) – ar cieņu pret
 • WWW – World Wide Web (angļu val.) – globālais tīmeklis
 • XP – experience (angļu val.) – pieredze. Izmantots vairāku Microsoft produktu versijas (paaudzes) apzīmēšanai.