Kopsim savu valodu

Aizvietot, aizstāt

Jāņa Endzelīna grāmatiņā Dažādas valodas kļūdas un viņa rediģētajā Veltas Rūķes grāmatiņā Valodas un rakstības jautājumi teikts, ka vārdu aizvietot bieži lieto kā neizdevušos krievu valodas vārda zameščatj atdarinājumu. Latviski runājot, var aizvietot kādu priekšmetu kaut kur projām vai aiz kāda cita priekšmeta. Krievu zameščatj nozīmē latviskāks ir vecais vārdu savienojums vietā likt, piemēram, nevienu citu nevar viņa vietā likt. Var lietot arī vārdu aizstāt: viens cilvēks nevar aizstāt otra vietu. Tā rakstījuši J. Endzelīns un V. Rūķe.

Arī tagad šie aizrādījumi ņemami vērā, un nav jājauc vārdi aizvietot un aizstāt. Tomēr nereti vārds aizvietot gadās nevietā.

“Latvija varēs izmantot ārzemju kredītus, aizvietojot dārgos valsts iekšējos aizņēmumus.” “Francijas armijas vienības Ruandā aizvietotas ar Ganas un Etiopijas miera spēkiem.” “Cilvēku mīlestību daudzi sākuši aizvietot ar suņu un kaķu mīlēšanu.” “Ārzemniekus pakāpeniski aizvietos ar vietējiem darbiniekiem.”

Labosim. “Latvija varēs izmantot ārzemju kredītus, aizstājot (nevis aizvietojot) dārgos valsts iekšējos aizņēmumus.” “Francijas armijas vienību vietā Ruandā ieradušies Ganas un Etiopijas miera spēki (nevis – Francijas armijas vienības Ruandā aizvietotas ar Ganas un Etiopijas miera spēkiem).” “Cilvēku mīlestību daudzi sākuši aizstāt (nevis aizvietot) ar suņu un kaķu mīlēšanu.” “Ārzemniekus pakāpeniski aizstās (nevis aizvietos) ar vietējiem darbiniekiem.”

Neteiksim arī neaizvietojams, ja labāk iederas vārds neaizstājams.

“Daži darbinieki ir labi, bet citi – neaizstājami (nevis neaizvietojami).” “Ķīnā zemniekam zirgs ir neaizstājams (nevis neaizvietojams) palīgs.” “Jaunradi, mākslu mūsdienās uzskata par neaizstājamu (nevis neaizvietojamu) līdzekli cilvēku garīgās darbības attīstīšanai.”

Vairīsimies arī no vārda aizvietošana, ja labāk iederas vārds aizstāšana.

“2000. gadā bija paredzēta Austrālijas republikas pasludināšana un britu karalienes aizstāšana (nevis aizvietošana) ar vēlētu Austrālijas prezidentu.”

Savā vietā lietosim arī vārdu aizstājējs.

“Jaunais aktieris piecās dienās sagatavoja lomu un kļuva par vecāko kolēģu aizstājēju (nevis aizvietotāju). Vai: “.. sagatavoja lomu un aizstāja vecākos kolēģus.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā NRA 2004. g. 14. septembrī