Kopsim savu valodu

R un L bērnu valodā

Valodas mācīšanās bērniem ir sarežģīta. Tā atkarīga no dažādiem apstākļiem – apkārtējiem cilvēkiem, bērnu iedzimtības, veselības un citiem. Bieži gadās, ka bērni ar grūtībām runā dažas skaņas. Šoreiz par divām – r un l.

R skaņu maziem bērniem ir grūti izrunāt, tāpēc viņi to nereti izlaiž, aizstāj ar kādu citu skaņu – l vai j, kā arī runā nepareizi. Bērni saka, piemēram, prasīt vietā pasīt, Pēteris vietā – Pētelis, der vietā – dej.

Pareizā latviešu valodas izrunā r skaņu veido, ar vibrāciju mēles galiņam tuvinoties augšējo priekšzobu smaganām. Arī l skaņas izrunā mēles galam jābūt pie augšējo priekšzobu smaganām, tikai bez vibrācijas, un gaiss plūst gar abām mēles malām, radot raksturīgu skanējumu. Krievu valodas ietekmē daudzi latvieši sākuši runāt pārāk cietu l skaņu – ar mēles galu zemāk, proti, pie augšējiem priekšzobiem, nevis pie smaganām. Krievu valodas l skaņai līdzīga skaņa ir arī angļu valodā. Tagad abu svešo valodu ietekme summējas, un daudzi latvieši runā pārāk cietu l, bet mazi bērni atdarina pieaugušos. Ļoti ciets l dzirdams, piemēram, vārdos blāzma, gluds, klajš, kluss, lauks, valoda, zelts, arī vārdā Latvija. Bieži pārāk ciets l ir blakus patskanim i, kas pats tiek runāts pārāk cieti kā šī skaņa krievu valodā, piemēram, vārdos cilvēks, likums, pilns, vilks. Vasaras saulgriežos piedziedājumā dzirdam līgo ar pārāk cietu l un ī. Šāda skaņu izruna bojā valodu.

Ja bērns līdz piecu gadu vecumam neiemācās pareizi runāt skaņas, to nepareiza izruna var saglabāties visu mūžu. Īpaši r skaņas nepareiza izruna pievērš citu cilvēku uzmanību. Par laimi, r skaņas izrunai veltījam kaut cik pietiekamu vērību, tāpēc nav daudz pieaugušu cilvēku ar šo izrunas kļūdu. Bet par l skaņas izrunu sabiedrībā nostāja nav tik stingra, un kļūdas izrunā dzirdamas daudziem.

Bērnus vecāki mīl un nereti atdarina bērnu valodu ar visām kļūdām. Vecākiem tomēr vajadzētu rādīt bērniem labas valodas paraugu un labot bērnu izrunas kļūdas, nevis tās atdarināt.

Latviešu valodas stundās skolā arī vajadzīga skolotāju uzmanība pareizai skaņu izrunai. Protams, jāmāca pareizi runāt un lietot šauro un plato e, īsos un garos patskaņus. Bet arī r un l izrunai jāveltī pietiekama uzmanība.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze 2004. gada 31. augustā