Kopsim savu valodu

Valodnieka Jāņa Kušķa raksti rubrikā "Kopsim savu valodu".

 • Kopsim savu valodu

  Stādīt jautājumu?

  Bieži dzirdams vārdu savienojums stādīt vai uzstādīt jautājumu, lai gan daudzkārt aizrādīts, ka šāds stils nav vēlams. Jāņa Endzelīna rediģētajā Veltas Rūķes grāmatiņā Valodas un rakstības jautājumi, kuras pēdējais izdevums nācis klajā 1994. gadā, teikts, ka līdzīgi tam, kā mīklas…

 • Kopsim savu valodu

  Kopumā

  Vārds kopumā radies no vārda kopums lokatīva. Vārdnīcās teikts, ka šos vārdus lieto, runājot par savstarpēji saistītām lietām, parādībām, faktiem, pazīmēm. Atdarinot krievu valodas vārdu voobšče, vārds kopumā ieviesies arī tādos gadījumos, kad labā latviešu valodā labāk iederas citi vārdi…

 • Kopsim savu valodu

  Sportistisks?

  Bieži manāmi vārdi, kas bez vajadzības darināti ar izskaņu -istisks, nevajadzīgi stiepjot vārdu garumā. Var būt, ka tas notiek pusgadsimtu bieži dzirdētā vārda marksistisks ietekmē. Šādi vārdi ir vietā, ja tie darināti no lietvārda, kas beidzas ar -ists. Bet biežāk…

 • Kopsim savu valodu

  Sievietes partija?

  Padomju okupācijas gados kalendāros bija svētku nosaukumi ar latviešu valodai neparastu vienskaitli: metalurga diena, ogļrača diena un citi. Tas bija krievu valodas atdarinājums. Tomēr bija arī citi izdevumi, kas rakstīja par metalurgu dienu, ogļraču dienu un citiem svētkiem ar latviešu…

 • Kopsim savu valodu

  Izcils demagogs?

  Pēdējos gados valodā manāma tieksme vārdus, kas apzīmē kaut ko netīkamu, apveltīt ar labvēlīgiem apzīmējumiem, kā redzams virsrakstā. Par šādu valodas pretrunīguma ieviešanu jau rakstīts mūsu avīzē 2000. gada 30. novembrī, pieminot vārdus dullums, dulls, dulloties, kam nevietā piedēvē labu…

 • Kopsim savu valodu

  Ar pavisam?

  Nosaucot kādus aptuvenus lielumus, lieto arī vārdus pavisam, aptuveni, apmēram un citus. Nereti šādos gadījumos teikumā vajadzīgs arī prievārds. Ir jautājums, kuru vārdu teikt pirmo – prievārdu vai vārdu, kas norāda uz aptuvenību. Parasti nav dzirdami iebildumi pret šādiem teikumiem.…

 • Kopsim savu valodu

  Blaumaņa un tagadējo avīžu valoda

  "Reiz bija vārna, kurai gadījās, ka bērni to sestdienas vakarā saķēra un paņēma līdzi uz pirti. Varbūt varēšot nopērt baltu. Bet kas to deva! Pēra gan, pēra, bet pelēka bija, pelēka palika. Beigās palaida atkal vaļā un nosmējās pakaļ: "Tāda…

 • Kopsim savu valodu

  Realizēt

  Svešvārds realizēt latviešu valodā ir jau visai sen ar nozīmi – panākt, ka kļūst par īstenību; īstenot. Šāds vārda realizēt skaidrojums ir vārdnīcās. Bet šo vārdu bieži manām ar nozīmi – pārdot. "Baltijas tirgus jau ir nopietns ekonomisks lielums, kur…

 • Kopsim savu valodu

  Krišjānis Barons

  Tāpat kā Krišjānis Valdemārs arī Krišjānis Barons ir ļoti pazīstams latviešu kultūras darbinieks. Viņš veicis milzu darbu latviešu valodas populārzinātniskā stila izveidē; jaunlatviešu laikraksts Pēterburgas Avīzes iznāca Krišjāņa Barona pašaizliedzīgā darbā. Bet visvairāk mūsu kultūrā viņš pazīstams kā latviešu tautasdziesmu…

 • Kopsim savu valodu

  Kā veidojam teikumus?

  Televīziju skatās un arī radio piesaista daudz klausītāju. Valoda, ko tur dzirdam, bieži ir nelatviska, piesārņota ar citu valodu nevajadzīgiem atdarinājumiem. Citu valodu vārdi mums var būt derīgi, ja tos lietojam savā vietā, lai apzīmētu tādas parādības un lietas, kam…