Kopsim savu valodu

Darbaholiķis?

Kopš 2001. gada arvien biežāk manāmi vārdi darbaholiķis, darbaholisms un citi līdzīgi. Tie radušies pēc vārdiem alkoholiķis, alkoholisms līdzības. Tiem savukārt pamatā ir arābu vārds al-kohl, al-kuhl vai al-kohol, kas nozīmē – smalks pulveris, bezkrāsains ķīmisks organisks savienojums ar raksturīgu smaržu un spēju apreibināt, kam raksturīga hidroksila atomu grupa; dzērieni ar alkoholu ir vīns, alus, degvīns dažādos veidos.

Alkoholisms ir organisma saindēšanās ar alkoholu, to pārmērīgi lietojot. Tā teikts dažādās vārdnīcās, kur skaidroti vārdi alkohols un alkoholisms. Alkoholiķis ir cilvēks, kas pārmērīgi lieto alkoholu, kaitēdams vispirms sev un pēc tam citiem.

Bet kas ir darbaholiķis? Ļaudis, kas izgudrojuši šo aplamo vārdu, to lieto šādos teikumos. “Sāra Mišela Gelara ir īsta darbaholiķe, viņa daudz strādā, nepārtraukti filmējas.” “Viņš tiek dēvēts par darbaholiķi, jo vienmēr aizrautīgi strādā.” “Pulkstenis ir sešpadsmit. Darbaholiķi, stop! Darba laiks beidzas un sākas vakara cēliens.” Tātad – domāts, ka šāds cilvēks ir čakls darbinieks, kas aizrautīgi strādā un nevar bez darba dzīvot. Diemžēl vārdu darbaholiķis lieto arī nopietnās grāmatās. “Katram darbaholiķim ir pazīstams atvaļinājuma sindroms: kad tu vienreiz desmit gadu laikā paņem atvaļinājumu, viss pasaulē uzreiz jūk un brūk!” “Uz visiem maniem darbaholiķa jautājumiem, kāpēc šim braucienam jātērē tik daudz laika, saņēmu standartatbildi: “Lūdzu bez fanātisma!”

Kāds ir vārda darbaholisms izplatīšanu aizrāvies rīmju kalējs pat ņēmies pārtaisīt Raiņa dzejoli: “Priekš citiem darbaholē un attīsti pats savus spēkus…”

Vārdi darbaholiķis, darbaholisms un līdzīgi ir nosodāmi. Kā vārdu darinājumi tie ir aplami, jo tajos uzmantota arābu vārda al-kohol beigu trešdaļa, kā pareizā vārddarināšanā nedara; un šī trešdaļa likta aiz lietvārda darbs ģenitīva, beigās vēl pievienojot kādas izskaņas. Šādi vārdu darinājumi ir neētiski, jo alkoholiķis ir visnotaļ netīkamas parādības iemiesojums, un alkoholisms ir cilvēkam un sabiedrībai kaitīga parādība. Bet centīga strādāšana taču nav nekas slikts vai kaitīgs.

Darbaholisma sērga iet plašumā tāpat kā mūsu valstī alkoholisms, ar ko esam pirmajā vietā Eiropā, un sekas ir satiksmes nelaimes gadījumi, ģimeņu iziršana un daudzas citas netīkamas parādības, ar ko arī rādām sevi sliktā nozīmē. Jau parādās arī vārdi teleholiķis (ar ko sāk apzīmēt kaislīgu televīzijas skatītāju), šokoholiķis (liels šokolādes cienītājs) un citi. Šī sērga būtu jānovērš, cik vien iespējams, un nav nemaz jālieto neviens šeit aplūkotais 21. gadsimta nožēlojamais jaunvārds.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze 2004. g. 3. augustā