Ziņas

Valodas pedagoģiskie, lingv. un soc. aspekti bērniem ar dzirdes traucējumiem

Ir beidzies mācību gads un Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā ir izskanējis izlaiduma valsis, bet skolā joprojām valda rosība.

76 RNBIP skolas un 5 Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi mācās skolotāju tālākizglītības kursos “Valodas pedagoģiskie, lingvistiskie un sociālie aspekti bērniem ar dzirdes traucējumiem”. Kursi notiek no 7. līdz 18.jūnijam A.Čaka ielā 42.

2004.gada 1.septembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi “Par prasībām pedagogiem nepieciešamai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” (MK noteikumi Nr.347, 2000.g. 3.okt.). Tādēļ pēc RNBIP skolas iniciatīvas un ar Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Skolotāju izglītības centra atbalstu tika izveidota 72 stundu tālākizglītības kursu programma, kuras mērķis ir papildināt speciālo pedagogu zināšanas dažādos speciālās pedagoģijas jautājumos, saskarsmes psiholoģijā, moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā u.c.

Kursu lekcijas un praktiskās nodarbības vada Latvijas Universitātes mācību spēki Ilze Ivanova, Maija Dūka, Izglītības un zinātnes ministrijas Mācību satura un eksaminācijas centra speciālists Emīls Liepiņš, Bērnu klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” psihiatrs Gunārs Sētiņš, Latvijas bērnu dzirdes centra vadītāja Sandra Kušķe un pieredzējušākie RNBIP skolas speciālie pedagogi Zigrīda Zagurilo, Rasma Zariņa, Aina Drulle, Dzintra Store, Hermīne Puriņa un direktora vietnieks informātikas jautājumos Dzintars Stepāns.

Šie tālākizglītības kursi ir noderīgi un interesanti gan ilggadējiem skolas pedagogiem – speciālajiem skolotājiem, gan jaunajiem pedagogiem, kuri ir tikko uzsākuši darbu bērniem ar dzirdes traucājumiem.

Rita Nazarova
RNBIP skolas dierktora vietniece mācību darbā
Publicēts vortālā E-Skola.