• Ziņas

  Latviski visvairāk lasa presi

  Aptaujājot skolēnus Rīgas 13. vidusskolā, kura īsteno mazākumtautību izglītības programmu, noskaidroju, ka lielākā daļa no viņiem latviešu valodā lasa dienas laikrakstus, jauniešu žurnālus un latviešu literatūras stundās mācīto autoru darbus. Marija Saņņikova (12.c klase): – No preses izdevumiem latviski lasu…

 • Ziņas

  Ieinteresē jaunvārdu konkursi

  Pēdējā laikā sabiedrība arvien vairāk pauž bažas par latviešu valodas izkropļošanu un pārāk biežo žargonvārdu lietošanu. Par to, kā varētu mainīt radušos situāciju, pārdomās dalās Rīgas 2. viduskolas latviešu valodas skolotājas Māra Dzērve un Maija Šadinova. 2. vidusskolas skolēnu sekmes…

 • Ziņas

  Ārzemju filmas latviski tulko Igaunijā

  Nav jau brīnums, ka kanālā TV1000 filmām ir tik kļūdaini un pat kontekstam neatbilstoši tulkojumi. Proti, tulkojumu uz latviešu valodu nodrošina firma "SDI Media Estonia", kas atrodas Igaunijā. Dažkārt tulkojumi ir pat kuriozi. Piemēram, kādā filmā varonis angļu valodā teica:…

 • Ziņas

  Jauni termini latviešu valodā

  Čaulbanka (shell bank, angļu val.) – ārzonas banka, kura fiziski neatrodas nevienā valstī (arī ne tajā, kura norādīta bankas dibināšanas dokumentā), kurai nav nevienas valsts oficiālas institūcijas pilnvarojuma un/vai kuras personālā nav neviena pilnslodzes darbinieka. Vārdam "čaula" viena no nozīmes…

 • Ziņas

  Valodnieki pilotēs portfeli

  Valodu mācību centra ļaudis drīz varēs mēģināt palidot ar valodu portfeli. Viņu izstrādātajam projektam "Eiropas valodu portfeļa pieaugušajiem pilotēšana un ieviešana Latvijā" Valsts Valodas aģentūra (VVA) nupat nolēmusi piešķirt finansējumu. VVA bija izsludinājusi valsts valodas attīstības projektu konkursu, kurā finansējums…

 • Ziņas

  Iesniedz piecus projektus

  Valsts valodas aģentūras (VVA) 2. valodas attīstības konkursā, kurā varēja iesniegt projektus terminoloģijas pētījumiem un Eiropas Valodu portfeļa (EVP) izstrādei un ieviešanai Latvijā, iesniegti pieci projekti. Divi projekti saistīti ar terminoloģijas izpēti, un to pieteicēji ir Tulkošanas un terminoloģijas centrs…

 • Ziņas

  Laipni lūdzam klubā “Atradums”!

  No atziņas, ka "Valodas zaļais koks" ir lasītāju ievērots, radās secinājums veidot vēstuļu klubu. Tā nosaukumu priekšā pateica vairāki saņemtie ierosinājumi. Vēstules, ko līdz šim saņēmusi mūsu Valodas lappuse, nosacīti dalās divās galvenajās grupās: apcerēs un terminoloģijas jaunumiem veltītās pārdomās.…

 • Ziņas

  Nevis Roze, bet Ērkšķis

  Par pētījumu "Ikdienā lietojamo personvārdu formas un iesaukas Babītes, Mārupes, Baldones un Dundagas vidusskolā" šogad skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā Babītes vidusskolas audzēknes Indra Pluce un Jolanta Pupkeviča saņēma zelta diplomu. Lai uzzinātu skolēnu iesaukas, viņas aptaujāja 9. — 12.…

 • Ziņas

  Runās latgaliski

  Augusta pirmajā nedēļā Preiļu rajona Vārkavā notiks Latgales skolotāju un studentu vasaras kursi "Vosoruošana 2004", informēja latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas priekšsēdētāja Veronika Dundure. Kursus kopīgi organizē Latgales studentu centrs, latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija un…

 • Ziņas

  Latviešu valodai draudzīgas pilsētas

  No 1. jūlija līdz decembrim Valsts valodas centrs (VVC) organizēs akciju Latviešu valodai draudzīga pilsēta – 2004. Akcijas laikā tiks noskaidrots latviešu valodas stāvoklis publiskās informācijas telpā, pašvaldību iestādēs un privātajos uzņēmumos, preču marķējumā, kā arī pašvaldību attieksme pret valodas…