Ziņas

Jauni termini latviešu valodā

Čaulbanka (shell bank, angļu val.) – ārzonas banka, kura fiziski neatrodas nevienā valstī (arī ne tajā, kura norādīta bankas dibināšanas dokumentā), kurai nav nevienas valsts oficiālas institūcijas pilnvarojuma un/vai kuras personālā nav neviena pilnslodzes darbinieka. Vārdam “čaula” viena no nozīmes niansēm ir “ārējā forma, kas slēpj būtību”.

Namrunis (domofon, krievu val.; home phone, angļu val.) – ierīce, ar kuras palīdzību daudzdzīvokļu mājas, kā arī privātmājas un biroju ēkas apmeklētājs var piezvanīt uz vēlamo dzīvokli vai vēlamajai personai un tikt ielaists.

Saziņpratība (media literacy, angļu val.) – spēja, prasme piekļūt saziņas līdzekļiem, tos analizēt, novērtēt, radīt visdažādākās formas – no iespiestās līdz video un internetam. Saziņpratība varētu būt pagaidu variants. Ir priekšlikums jaunā termina izvēlē izmantot jaundarinājumu, atvasinot to no vārda “vide” līdzekļa nozīmē. Aicinām speciālistus un sabiedrību talkā precīzākas atbilsmes meklēšanā.

Autors: “Terminoloģijas Jaunumi”, 2004. gada 8. numurs
Publicēts: laikrakstā Latvijas Avīze 2004. gada 23. augustā