Kopsim savu valodu

Valdemārs

Krišjānis Valdemārs ir ļoti pazīstams latviešu kultūras darbinieks 19. gadsimtā. Viņam ir milzīga nozīme mūsu tautas pirmajā atmodā, mūsu tautas un valodas tapšanā. Bet viņa vārdu un uzvārdu nereti dzirdam nepareizā skanējumā.

Rīgā un citās pilsētās ir Krišjāņa Valdemāra iela. Braucot sabiedriskās satiksmes līdzekļos, dzirdam ieskaņotu paziņojumu: “Nākamā – Krišjāna Valdemāra iela.” Reizēm gadās dzirdēt pat – Krišjāna Voldemāra iela.

Padomju okupācijas pusgadsimtā notikušas daudzas nevēlamas skaņu pārmaiņas arī personvārdu izrunā. Vārdu Valdemārs, Valdis vietā parādījās Voldemārs, Voldis, kas tuvāki krievu valodai. Latviešiem nebija vajadzības pārtaisīt savus vārdus, tomēr tas notika. Arī Krišjāni Valdemāru bieži vien sauca par Voldemāru, lai gan viņu pēla kā pašu lielāko buržuāzisko nacionālistu 19. gadsimtā un viņa ielu Rīgā pārdēvēja citā vārdā.

Pret Krišjāni Valdemāru mums vajadzētu just daudz lielāku cieņu. Visai bieži Valdemāra vārdu pieminam sakarā ar Ainažu jūrskolu. Bet arī citas jūrskolas, daudzas mazās lauku skolas, bibliotēkas, biedrības (arī Rīgas Latviešu biedrība), laikrakstu un grāmatu izdošana, dziesmu svētki, folkloras vākšanas ierosme un daudz kas cits saistīts ar Krišjāņa Valdemāra darbību.

Esam sākuši aizmirst pareizu Krišjāņa Valdemāra vārda un uzvārda izrunu, kā dzirdam satiksmes līdzekļos un arī citur. Valdemāra iela Rīgā atkal ir, kā patiešām vajadzētu būt. Bet ielas nosaukumā ir rakstīts reizēm Kr. Valemāra iela, citur – Krišjāņa Valdemāra iela. Līdz ielas pārdēvēšanai piecdesmitajos gados to sauca par Valdemāra ielu. Valdemārs ir tik izcils darbinieks, ka ielas nosaukumā pietiktu tikai ar viņa uzvārdu, gluži tāpat kā ir Blaumaņa iela, Raiņa bulvāris un citi nosaukumi. Mums nav kāda cita Valdemāra, ar ko viņu varētu sajaukt. Turklāt ielas nosaukums nav vēlams daudzvārdīgs, ja var iztikt ar īsāku.

Pazīstamais aktieris Valdemārs Zandbergs grāmatā par sevi raksta, ka viņš savu vārdu guvis pēc Krišjāņa Valdemāra uzvārda. Bet arī šis aktieris nereti tiek saukts par Voldemāru Zandbergu. Tāpat kā pareizi ir Krišjānis Valdemārs, jāsaka arī Valdemārs Zandbergs, nevis Voldemārs Zandbergs.

1996. gadā Latviešu valodas komisija ieteica arī kalendāros atkal ieviest vārdu Valdemārs, kura vietā daudzus gadus bija Voldemārs. Dažos kalendāros pēc tam šis ieteikums ir ņemts vērā, citos ir gan Voldemārs, gan Valdemārs. Priekšroka mūsu valodā būtu dodam vārdam Valdemārs.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze
2004. gada 16. martā