Ziņas

“Terminoloģijas Jaunumu” 8. laidienā

Apspriežot politikas un administrācijas terminus ES tiesību aktu tulkojumiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija atzīst, ka angļu vārdu “agreement” latviski parasti atveido ar terminiem “nolīgums” (tas parasti ir rakstisks) un “vienošanās” (tā var būt arī mutiska).

Gadījumos, kad latviešu valodā attiecīgs dokuments tradicionāli saukts par līgumu, šāds nosaukums nav jāmaina, piemēram, “readmission agreement” var būt arī “atpakaļuzņemšanas līgums”.

Publicēts: laikrakstā Latvijas Avīze 2004. g. 27. septembrī