• Raksti

  Izloksne netraucē, ja ir pašapziņa

  Starp latviešu valodas un literatūras pasniedzējiem, kam piešķirts godpilnais Dižskolotāja nosaukums, ir arī Preiļu rajona Galēnu pamatskolas pedagoģe MARTA BINDUKA. Izglītības druvu vairāk nekā 30 gadus kopjot, uzkrājusies pieredze un atziņas, kurās vērts ieklausīties. – Jūs profesiju izvēlējāties latviešu valodai…

 • Kopsim savu valodu

  Eu

  Latviešu valodā ir divskanis eu, nevis tā nav, kā apgalvojuši daži ļaudis, kas it kā ir latviešu valodas lietpratēji. Taisnība – šis divskanis mūsu valodā sastopams reti, bet tas nenozīmē, ka tā nav. Arī divskaņi oi, ou sastopami reti, turklāt…

 • Raksti

  Valodas negribētie bērni

  Knuts Skujenieks: – Kādreiz Latvijā bija baltistikas centrs. Taču padomju gados institūtu slēdza, valodniecību vajāja. Baltistikas centrs pārcēlās uz Lietuvu, bet mūsu valodnieki pamazām zaudēja autoritāti sabiedrības acīs. Starp citu, Lietuvā visus padomju gadus likumdevēju namā darbojās valodniecības dienests. Latvijā…

 • Raksti

  Latvijci un latvji — vienā valodā un valstī

  Cilvēks ir pieņēmis nacionālo identitāti, ja viņš saprot, par ko maksā nodokļus Latvieši tīksminās par savu čaklumu, ne zariņa nelaušanu, sunīša nespārdīšanu un galu galā — par daiļajiem vārdu ziediem, ko savij vienā tautiskā vainagā. Bet latviešu telpā jau sen…

 • Raksti

  Mūsu valoda – Latvijas vai ES identitātes daļa?

  2002. gadā starp vairākām ES vecajām un jaunajām dalībvalstīm tika veikts "Eurobarometer" pētījums par identitātes elementu nozīmīgumu. Aptaujas tika veiktas Lielbritānijā, Ungārijā, Austrijā, Itālijā, Spānijā, Čehijā, Polijā, Grieķijā, kā arī divās Vācijas daļās – Austrumvācijā un Rietumvācijā atsevišķi. Starp nozīmīgākajiem…

 • Raksti

  Caur latviešu valodu un mīlestību

  Režisore Dace Micāne-Zālīte un bērnu ārsts Edvards Egils Zālītis pirms divpadsmit gadiem ceļu viens pie otra atraduši, kā tagad ar smaidu atceras, caur latviešu valodu. – Ja Egils tik labi nerunātu latviski, mūsu pirmās sarunas un priekšstats vienam par otru…

 • Raksti

  Cik labi proti latviski?

  Andrejs Vasiļjevs (Balvu vsk. 12. klase): "Latviešu valodā man ne visai padodas eseju rakstīšana, jo es domāju krieviski un aizķeršanos rada domu pārtulkošana. Brālis mācās Balvu ģimnāzijā. Atkarībā no noskaņojuma ar viņu runāju gan krieviski, gan latviski. Ar mazo māsiņu,…

 • Raksti

  Pārbauda valodas inspektors

  Kopš 1992. gada 5. maija latviešu valodu Latvijas Republikā aizsargā Valodu likums, kurā nostiprinātas latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas. Taču kā jebkuru likumu ievērošana arī Valodu likuma prasības ir jākontrolē. Ar to nodarbojas Valsts valodas centra (VVC) kontroles…

 • Ziņas

  Rīgas pilī godina skolotājus

  Sestdien Rīgas pilī cildināto skolotāju vidū bija arī Valmieras 2. vidusskolas direktore Laila Pāvuliņa. Viņa prot motivēt skolēnus darbam, izmantojot daudzveidīgas, netradicionālas metodes. Ir mācību grāmatu līdzautore un bieži dalās savā pieredzē ar citiem Valmieras rajona kolēģiem; piedalās valsts pārbaudes…

 • Raksti

  Valodai nav robežas

  Būtiska tendence pašlaik pasaulē ir glokalizācija, uzskata Džons Džozefs Tā kā nav iespējams vienā īsā definīcijā pateikt, kas ir valoda, ir vēl grūtāk dot universālu skaidrojumu atsevišķām lingvistikas problēmām, saka Edinburgas universitātes profesors Džons Džozefs. Viņaprāt, arī valodas situācija Latvijā…