Kopsim savu valodu

Krišjānis Barons

Tāpat kā Krišjānis Valdemārs arī Krišjānis Barons ir ļoti pazīstams latviešu kultūras darbinieks. Viņš veicis milzu darbu latviešu valodas populārzinātniskā stila izveidē; jaunlatviešu laikraksts Pēterburgas Avīzes iznāca Krišjāņa Barona pašaizliedzīgā darbā. Bet visvairāk mūsu kultūrā viņš pazīstams kā latviešu tautasdziesmu krājējs, kārtotājs un publicētājs. Un diemžēl tāpat kā Krišjāņa Valdemāra vārdu un uzvārdu arī Krišjāņa Barona vārdu un uzvārdu bieži dzirdam nepareizā skanējumā.

Tāpat kā ir Valdemāra vārdā nosauktas ielas Latvijas pilsētās, ir arī Krišjāņa Barona ielas. Bet, braucot satiksmes līdzekļos (īpaši Rīgā), dzirdams, ka ielu nosauc – Krišjāna Barona iela, lai gan būtu jāsaka Krišjāņa (ar mīksto ņ) un Baruona (ar divskani uo, nevis ar patskani o)!

Nepareizības Krišjāņa Barona vārda un uzvārda izrunā sāka ieviesties 1985. gadā, kad svinējām viņa 150. dzimšanas dienu un kad viņa vārdu bieži pieminēja, bet runāja nepareizi – tuvinoties krievu valodai, kā toreiz bija parasts.

Pēc tam bijis ne mazums aizrādījumu, ka vārda Krišjānis ģenitīvs ir Krišjāņa (nevis Krišjāna) un ka uzvārdā Barons jārunā divskanis uo. Tomēr nepareiza izruna bieži dzirdama līdz pat šim laikam.

Nepareizības izrunā var būt turpinājušās krievu valodas ietekmē. Bet vārda Barons izrunā divskaņa vietā sācis ieviesties patskanis arī tāpēc, ka vairākos norādījumos par sugasvārda barons izrunu teikts, ka tajā esot jārunā nevis divskanis uo, bet patskanis o. Bet uzvārds Barons bez šaubām ir radies no sugasvārda barons. Un, ja nu sugasvārdā ieteic patskani o, tad nav ko brīnīties, ka arī uzvārdā sāk ieviesties patskanis o divskaņa vietā. Liekas, ka arī sugasvārdu barons būtu ieteicams runāt ar uo.

Latviešu literārās valodas vārdnīcas 2. sājumā (1973), Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā (1981), Latviešu valodas vārdnīcās (1987 un 1993) vārdam barons nav pievienotas norādes par burta o izrunu. Tas liek domāt, ka autori ieteikuši izrunu ar patskani o, nevis ar divskani uo, jo citiem vārdiem norāde par uo ir pievienota.

Bet Kārļa Mīlenbaha lielās Latviešu valodas vārdnīcas 1. papildsējumā ir baruonlielskungs ar divskani uo. Tātad trīsdesmitajos gados par pareizu joprojām atzīta izruna ar uo.

Krišjāņa Barona dzimšanas laikā 1835. gadā latviešu valodā nemaz nebija patskaņa o (ne īsa, ne gara); ja aizguva svešu vārdu ar garu o, latvieši to izrunāja kā divskani uo. Turklāt vārds barons mūsu valodā ir ļoti pazīstams mums labi zināmu vēstures apstākļu dēļ.

Tātad pareizi arī tagad jāsaka – Krišjāņa Barona (ar uo) iela.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: Laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze