Raksti

Visgrūtāk tulkot metaforas

Datori, informācijas tehnoloģijas un telesakari ir visstraujāk augošās nozares. Arī termini šajās jomās dzimst neticami ātri, un tiem visiem jāatrod latviskie ekvivalenti.

Jau divpadsmit gadus divas reizes mēnesī šā darba veikšanai sanāk Latvijas Zinātņu akadēmijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju terminoloģijas apakškomisija (ITTTA). Tās sekretāre Ilze Irēna Ilziņa (attēlā) ir viena no pirmajām Latvijas programmētājām, strādājusi ar informācijas tehnoloģijām, līdzās latviešu un krievu valodai pārvalda arī angļu un franču mēli. Pirms katras sēdes Ilze Ilziņa izsūta visiem 25 apakškomisijas locekļiem aktuālo jēdzienu sarakstu, lai būtu laiks tos apdomāt: — Terminus piesūta dažādas firmas, atrodu tos tīmekļa vārdnīcās, mēs palīdzējām veidot terminus arī Elektronisko sakaru likumam.

Jaunu terminu veidošana ir ilgs process. Visvieglāk esot nonākt pie vienota viedokļa par apzīmējumiem datoru detaļām; tie arī visātrāk iekļaujoties lietošanā. Daudzu jēdzienu veidošanu apgrūtinot angļu valodā ierastais paņēmiens vienu un to pašu vārdu izmantot pat ļoti atšķirīgu procesu apzīmēšanai. Spilgtākais piemērs pēdējā laikā esot aliasing, kurš apzīmē gan traucējumus skaņas signālā un kropļojumus attēla atveidē, gan datu zudumu pārraides laikā.

Otrs grūtību iemesls — angļu termini nereti veidoti metaforu formā, kuras tad skaisti pārtulkot latviski ir sarežģīti. Šādus terminus latviešu valodā parasti atveido kā ļoti garus salikteņus (piemēram, pickārbserveris). I. Ilziņa atzīst: — Man pašai ne sevišķi patīk jaunveidojumi ar trim līdzskaņiem vārda vidū. Tādēļ īpašs prieks esot par skanīgajiem latviskajiem terminiem, kas iegājušies ikdienā.

Tā kā informācijas tehnoloģijas un komunikācijas arvien vairāk saplūst, Eiropā ierastā saīsinājuma IT&T vietā sāk lietot ICT, ko latviski tulko kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tātad IKT. Kamēr šis saīsinājums latviešu valodā vēl nav ieviesies pavisam stabili, Ilzei Ilziņai svešvārda “komunikācijas” vietā gribētos lietot “sakarus”, kas to pašu vien nozīmē.

Autors: Linda Kusiņa
Publicēts: laikrakstā Latvijas Avīze 2004. gada 26. jūlijā