Ziņas

Valdība vienojas par “eiro”

Ministru kabinets ceturtdien vienojies ES vienoto valūtu latviešu valodā saukt par eiro. Šāds lēmums pieņemts, lai drīzāk sagatavotos sarunām ar Eiropas Padomes ekonomikas un finanšu lietu prezidentu, kur Latvijai būs jāaizstāv nepieciešamība ES vienoto valūtu apzīmēt, ņemot vērā nacionālās valodas īpatnības.

Tā kā gan pievienošanās ES līguma, gan Eiropas Padomes 1998.gada maija regulas latviešu valodas versijā ir lietots vārds “eiro” un vairums oficiālo terminoloģiju lietojošās iestādes un Valsts Valodas komisija iebilst Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas pieņemtajam lēmuma par pāreju uz vārdu “eira”, Finanšu ministrija sarunās grasās iestāties, ka ES vienotās valūtas nosaukums latviešu valodā ir “eiro”.

Pamatojums ir, ka divskanis “eu” latviešu valodā nav sastopams un to svešvārdos vienmēr gan fonētiski, gan rakstiski aizstāj ar “ei”, piemēram, vārdā “Eiropa”. FM arī uzsver, ka pievienošanās ES līgumā ir noteikts, ka latviešu valoda ir oficiālā ES valoda.

Publicēts: laikrakstā Diena 2004. g. 1. oktobrī