Raksti

Tas rūgtais valodas sāls

Šoreiz par pretstāvi vienkāršā jautājumā: “Kā pareizi?” Proti: ja uz sāls paciņām lasām: “vārāmais sāls” un “vārāmā sāls”, – kā pareizi?

Valodnieks J. Kušķis, atbildot uz jautājumu par sāli, apgalvo, ka pareizi ir vārdu “sāls” lietot sieviešu dzimtē (NRA, 6.01.2004.), jo: tā tas “rakstu valodā vairāk par simt gadu” esot bijis un “vārāmā sāls ir ēdama garšviela atšķirībā no citiem ķīmijas sāļiem, kas nav ēdami”.

Diemžēl šāds viedoklis ir pretrunā ar pašreizējo normu, ko apstiprinājusi LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija. Saskaņā ar normu, kas atspoguļota spēkā esošās pareizrakstības vārdnīcās, vārdu sāls visos gadījumos pieņemts lietot vienā un tai pašā dzimtē, proti – kā vīriešu dzimtes vārdu.

Daudzi piemēru avoti liecina, ka vārds “sāls” abās dzimtēs lietots gan pēdējā gadsimtā, gan vairākus gadsimtus pirms tam. Šo stāvokli fiksējusi arī 1959. gadā izdotā akadēmiskā gramatika. Tieši viena un tā paša vārda atšķirīgā dzimte (kā tas atbilstoši normai bija XX gs. I pusē) uzturēja un turpina uzturēt atšķirīgos viedokļus un ir bijusi pamatā nekonsekvencei un formu jaukšanai praksē: tā sāls – tas sāls – tas sālis. Šāds formu jukums apgrūtināja tekstu uztveri, tāpēc ķīmijas speciālisti lūdza valodniekus vispārināt vienu no dzimtēm.

Tika veikti papildu pētījumi un vienotai lietošanai zinātniskajā literatūrā un terminoloģijā tika ieteikta vīriešu dzimtes forma (formas vārāmais sāls, rūgtais sāls, bāziskais sāls u.c. publicētas Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminu vārdnīcā. 1969). Vēlāk redaktori vīriešu dzimtes formu attiecināja arī uz pavāru grāmatām.

Tā kā praksē ilggadēji tika lietotas un latviešu valodas gramatiskajā sistēmā iespējams iekļaut vārda “sāls” abu dzimšu formas, kritēriju “pareizi – nepareizi” dzimtes izvelē piemērot nav korekti. Galvenais iemesls, kāpēc vārdam “sāls” tika vispārināta vīriešu dzimtes forma, bija vairīšanās no formas “sālis”, kura vienlaikus ir gan vīriešu dzimtē lietota vārda vienskaitļa forma, gan sieviešu dzimtē lietotā vārda “sāls” daudzskaitļa forma.

Kā liecina valodas prakse, 60.–70. gados normatīvi akceptētā vīriešu dzimtes forma “sāls”, ieskaitot arī vārdkopu “vārāmais sāls”, pakāpeniski arvien vairāk nostiprinājās praksē.

Raksta autore: Valentīna Skujiņa, valodniece
Publicēts: laikrakstā Diena 2004. g. 5. maijā