Kopsim savu valodu

Sportistisks?

Bieži manāmi vārdi, kas bez vajadzības darināti ar izskaņu -istisks, nevajadzīgi stiepjot vārdu garumā. Var būt, ka tas notiek pusgadsimtu bieži dzirdētā vārda marksistisks ietekmē. Šādi vārdi ir vietā, ja tie darināti no lietvārda, kas beidzas ar -ists. Bet biežāk būtu vēlams darināšanai par pamatu izmantot vārdu, kas nosauc parādību bez izskaņas -ists, piemēram, sports, nevis sportists. Tomēr nevēlamu darinājumu ir daudz.

“Kāds centra politiķis varētu mēģināt graut abus nesamierināmos blokus un veidot centristisku valdību. “Ceļotājam jāiet ļoti labā sportistiskā solī.” “Diriģenta Normunda Šnē klasicistiskais temporitms liedza jūtīgāk pakavēties Skrjabina Ekstāzes poēmas lieglaimes mirkļos.” “Pārāk avangardistisku kora programmu neesam mēģinājuši.” “Pieņēma propagandistisku rezolūciju par divkopienu valsti.”

Vārdi ar -istisks te varētu būt, ja tie būtu darināti no vārdiem centrists, sportists, klasicists, avangardists, propagandists. Bet šoreiz pamatā ir vārdi centrs, sports, klasika, avangards, propaganda, tāpēc nav vajadzīgi vārdi ar -istisks, bet gan ar -isks.

“Kāds centra politiķis varētu mēģināt graut abus nesamierināmos blokus un veidot centrisku valdību.” “Ceļotājam jāiet ļoti labā sportiskā solī.” “Diriģenta Normunda Šnē klasiskais temporitms liedz jūtīgāk pakavēties Skrjabina Ekstāzes poēmas lieglaimes mirkļos.” “Pārāk avangardisku kora programmu neesam mēģinājuši.” “Pieņēma propagandisku rezolūciju par divkopienu valsti.”

Valodniece Dzintra Paegle grāmatiņā Kā latvietis runā aizrādījusi, ka nav ieteicams sacīt metāliskas durvis, keramiskas olas, karaliska vannas istaba, bet jāsaka – metāla durvis, keramikas olas, karaļpils vannas istaba. Tāpēc arī mūsu minētajos teikumos varētu būt centra valdība, sporta solis, avangarda programma.

Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem.

“Žūrijas komisija ir nonākusi pie maratonkonkursiska (nevis maratonkonkursistiska) secinājuma.” “Šamaņu transs šķiet īstās zāles pret postmodernisko (vai postmoderno, nevis postmodernistisko) saskaldījumu.” “Atbalstu Ukrainas proreformiskiem (nevis proreformistiskiem) spēkiem paudušas Amerikas Savienotās Valstis.” “Pirms 1939. gada antihitleriskā (nevis antihitleristiskā) koalīcija vēl nebija izveidojusies.” “1865. gadā cariskā (vai cara, nevis caristiskā) Krievija Polijā, Lietuvā un Latgalē aizliedza izdevumus ar latīņu burtiem.”

Pavisam aplam darām, ja svešvārdiem iespējamu izskaņu -istisks pievienojam mantotu latviešu valodas vārdu saknēm: balsistiska dziedāšana, sadzīvistiskas lietas. Pareizi: dziedāšana ar balsi, sadzīves lietas.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: Neatkarīgajā Rīta Avīzē 2004. g. 29. jūnijā