Ziņas

Mans latviešu valodas dižskolotājs

Konkursa “Mans latviešu valodas skolotājs” rīkotāji saņēma negaidīti daudz pieteikumu, tāpēc vērtētāji izraudzījās 12 laureātus sākumā paredzēto piecu vietā.

Šo konkursu rīko Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija, lai godinātu labākos pedagogus un viņu pieredzi darītu zināmu arī citiem. Lai izrādītu cieņu ilgam un radošam skolotāja mūžam, sešus pedagogus apbalvos nominācijā “Mans latviešu valodas dižskolotājs”. “Dižskolotājs” ir valodnieces M. Baltiņas ieteikums, jo dižs nozīmē “cildens, izcils”. Šo goda titulu asociācija piešķir Ventspils mūzikas vidusskolas skolotājai Aijai Bumbierei, kura skolā nostrādājusi 47 gadus. Ar to godina bijušo Lazdonas pamatskolas skolotāju Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Adīnu Ķirškalni. Viņu konkursam pieteikusi skolas administrācija un bijušie skolēni par spēju un drosmi arī padomju laikā kopt latviskumu un veidot kultūras cilvēka attieksmi pret pasauli.

Cēsu sanatorijas internātskolas skolotājas Mirdzas Lībietes ieteiktās sievietes savulaik apbalvotas konkursā “Radoša sieviete laukos”, nu arī viņas martā konkursa noslēguma brīdī varēs sveikt dižskolotāju.

53 gadus skolā nostrādājusi Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja Aina Sila, un vairāki viņas audzēkņi pašreiz studē latviešu filoloģiju un svešvalodas Latvijas Universitātē. Bet bijusī Viļakas vidusskolas skolotāja Albīna Veina pedagoga profesiju izvēlēties pamudinājusi vairāk nekā 30 savus bijušos skolēnus.

Goda titulu “Mans labākais latviešu valodas skolotājs” konkursa komisija piešķīrusi Preiļu rajona Galēnu pamatskolas skolotājai Martai Bindukai, E. Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolotājai Dainai Dubrei-Dobrei, bijušajai Cesvaines vidusskolas skolotājai, “Cesvaines grāmatas” autorei Ilgai Holstei, Z. Meierovica Kabiles vidusskolas skolotājam Eduardam Skabim, Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolotājai Inesei Šteinai un Rīgas Franču liceja skolotājai Dainai Štokmanei. Apbalvošanas ceremonija notiks skolēnu pavasara brīvdienās.

Autors Dace Kokareviča
Publicēts: 2004. gada 21. janvārī
Latvijas Avīzē