Kā labāk

Daudzpunkte vārda/teikuma sākumā

Tas gan vairāk attiecas tieši uz datorrakstību.

Pastāv tāds noteikums, ka lielākoties aiz pieturzīmēm tiek likta atstarpe, bet pirms tām – netiek likta. Tas attiecas gan uz komatu, gan punktu, gan kolu, gan semikolu.

Citādāk, protams, ir ar visu veidu atverošajām iekavām, kurām ir otrādi: pirms tām tiek likta atstarpe, pēc tām – netiek likta. Un domu zīme tiek atdalīta ar atstarpi no abām pusēm.

Bet mans jautājums tātad ir par daudzpunkti, ja tā atrodas teikuma sākumā (vai kā nu lai to nosauc). Piemēram, ir tāda filma, kas latviski iztulkota “…Un tavu māti arī”. Vai pēc daudzpunktes ir jāliek atstarpe vai nav?

Saprotams, ka, ja daudzpunkte atrodas pēc frāzes (tāda kā “aizverošā” daudzpunkte), tad atstarpi liek tāpat kā pēc punkta vai komata. Bet kā ir, ja tā it kā turpina kādu teikumu un neatrodas tūlīt aiz tā (vai arī tāda vispār nav, –tas tiek noklusēts, netiek uzrādīts)?