Raksti

Terminoloģijas jaunumi

LZA Terminoloģijas komisijas informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija (ITTTA) 2033./2004. gadā izveidojusi un pieņēmusi ap 70 jaunu terminu. Tostarp latviskoti daudzi ikdienā plaši lietoti anglicismi.

Vietņvedis, tīmekļa pārzinis (webmaster)

Tīmekļa pārzinis kā persona, kas atbildīga par kāda globālā tīmekļa apgabala (zonas) administrēšanu, ir agrāk izveidots termins. Paplašinoties šā speciālista funkcijām, ieteikts termins vietņvedis, tas ir “speciālists vai kāda cita persona, kas papildina un uzrauga tīmekļa vietnes saturu un apmeklētību, atbild uz apmeklētāju elektroniskajām vēstulēm. Vietņveža pienākumos var ietilpt arī tīmekļa servera programmatūras un aparatūras uzturēšana kārtībā un vietnes popularizēšana tīmeklī.”

Emuāri, tīmekļa žurnāls (Weblog, blog)

Fizisku personu vai nekomerciālu organizāciju tīmekļa vietne, kurā tiek vākta informācija par noteiktu tematu vai tematu kopu, to regulāri atjauninot. Informāciju emuāros var rakstīt pats vietnes īpašnieks, to var pārrakstīt no citām vietnēm, informāciju var piegādāt arī citi emuāru lietotāji, veidojot komentārus un diskutējot par attiecīgiem tematiem.

Pudurskaitļošana (cluster computing)

Liela skaita datoru, atmiņas ierīču un starpsavienojumu lietošana, lai izveidotu vienotu augstas pieejamības sistēmu.

Tērzētava (chat room)

Ar tastatūras starpniecību internetā organizēta mijiedarbīga domu apmaiņa par noteiktu tematu. Šajā procesā var iesaistīt ap duci dalībnieku, tādējādi atgādinot telekonferenci, tomēr saziņas līdzeklis ir ievadītais teksts. Katrs dalībnieks redz, ko ievada citi, lai gan cilvēki var arī atdalīties no grupas un noorganizēt paši savu tērzētavu.

Kropļojumnovērse (antialiasing)

Process, kas nogludina attēla robainumu vai izlīdzina skaņas asumu. Kropļojumnovērses laikā attēlos tiek izlīdzinātas pikseļu pozīcijas vai iestatītas tādas to intensitātes, kas nodrošina pakāpenisku pāreju starp līnijas un fona krāsojumu. Skaņu kropļojumus novērš, likvidējot frekvences, kas augstākas par pusi no nolasītā signāla frekvences.

Publicēts: laikrakstā Latvijas Avīze 2004. gada 26. jūlijā