Raksti

-šanas darbi?

Ir ne mazums ļaužu, kam patīk lietot valodā dažādus liekus vārdus. Šī parādība ir visai sena, un to tēlojuši jau Matīss un Reinis Kaudzītes romānā “Mērnieku laiki”, kas pirmoreiz izdots 1879. gadā. Mums labi zināmi tur lietotie parazītvārdi kā smejies un kā sacīt jāsaka, ko rakstnieki izmantojuši personu valodas raksturošanai.

Dažādi lieki vārdi un vārdu savienojumi gan parazītvārdu veidā, gan citādi bieži ir manāmi arī mūsdienu valodā kā runā, tā rakstos. Tomēr liekvārdība dažādu cēloņu dēļ ir ļoti dzīvīga un parādās arvien jaunos veidos. Plaši manāms jauns liekvārdības veids – ģenitīvā lietots lietvārds ar izskaņu -šana, kam blakus novietots vārds daudzskaitlī – darbi, piemēram, notiek ceļa asfaltēšanas darbi, lai gan to pašu var pateikt tikpat skaidri, bet īsāk: asfaltē ceļu.

Vārds darbs vienskaitlī un daudzskaitlī vārdnīcās palaikam raksturots kā cilvēka darbības kāda lietderīga izpausme: cilvēka mērķtiecīga darbība, lai radītu kādas materiālas vai garīgas vērtības; strādāšana, vērtību radīšana, darbību kopums, ko veic noteiktā laikā un nozarē; ir vēl ne mazums citu nozīmes veidu, ko var atrast vārdnīcās. Tajās minēti, piemēram, šādi teikumi. Tu darbā savu laimi nesi (Rainis). Nosprieda tik galdnieku, kā mūrnieku neņemt uz gabala darbiem, bet uz dienas maksu (Birznieks-Upītis). Osiene atcerējās tos laikus, kad domāja par Ošu Jāni, kas prata visādus darbus (Upīts).

Vārdnīcās minēti gadījumi, kad var būt noticis kāds ļauns darbs, posta darbs, blēņu darbi. Tomēr lielākoties darbs vai darbi ir kaut kas vēlams un lietderīgs. Grūti teikt, vai šogad izplatījušos -šanas darbu cienītāji domājuši uzsvērt, ka viņu darbošanās būtu vēlama un lietderīga. Liekas, ka šāda nolūka lielāko tiesu nav bijis. Ir izpaudusies tieksme runāt vai rakstīt gari, lai gan var izteikties īsāk un skaidrāk. Tā nu dzirdam un lasām šādus teikumus, kur runā par kādu konkrētu darbošanos.

– Ceļa asfaltēšanas darbu dēļ slēgta satiksme. – Izraēlas valdība turpina drošības sienas celšanas darbus. – Mārupes pagastā meža ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās. – Trīs ugunsdzēsēji dzēšanas darbos ievainoti. – Lai gan ugunsgrēks ierobežots, dzēšanas darbi vēl turpinās. – Nepieciešami zirgu šķirnes izkopšanas darbi. – Kad mēs jau bijām atbraukuši, strādnieki vēl veica krāsošanas darbus gaiteņos. – Maketēšanas darbi veikti, lai novērtētu Konstantīna Čakstes pieminekļa atrašanos dabā. – Pienācis laiks sākt labības pļaušanas darbus. – Sakarā ar Strēlnieku ielas remontēšanas darbu veikšanu tiek pārtraukta satiksme Strēlnieku ielā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai. – Rīta pusē tiks sākti ūdenslīšanas darbi pie nogrimušā kuģa “Astrīda”.

Labāk būtu visos minētajos teikumos -šanas darbu vietā lietot kādu atbilstošu darbības vārdu, un teikumi varētu būt šādi.

– Asfaltē ceļu, tādēļ slēgta satiksme. – Izraēlas valdība turpina celt drošības sienu. – Mārupes pagastā turpina dzēst meža ugunsgrēku. – Dzēšot trīs ugunsdzēsēji ievainoti. – Lai gan ugunsgrēks ierobežots, vēl turpina to dzēst. – Nepieciešams izkopt zirgu šķirni. – Kad mēs jau bijām atbraukuši, strādnieki vēl krāsoja gaiteņus. – Maketēja Konstantīna Čakstes pieminekli, lai novērtētu tā atrašanos dabā. – Pienācis laiks pļaut labību. – Tā kā labo Strēlnieku ielu, tajā pārtraukta satiksme no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai. – Rīta pusē ūdenslīdēji nolaidīsies pie nogrimušā kuģa “Astrīda”.

Protams, ir iespējams minētos teikumus veidot vēl kā citādi, lai vairītos no -šanas darbiem.

Retāk gadās kādi abstrakti -šanas darbi, no kuriem arī būtu jāvairās. – Notiek jaunas ēkas projekta saskaņošanas darbi. – Pirms ciršanas notiek meža novērtēšanas darbi.

Arī te labāk būtu izteikties īsāk. – Saskaņo jaunas ēkas projektu. – Pirms ciršanas mežu novērtē.

Ļoti bieži manāmi rekonstruēšanas darbi. – Nacionālā teātra ēkas rekonstruēšanas darbi bija iegājuši finiša taisnē. – Valdemāra ielā notiks siltumtrases rekonstruēšanas darbi. – Ēkā Vaļņu ielā notika rekonstruēšanas darbi. – Skolā tiks veikti telpu rekonstruēšanas darbi. – Daudzās ielās notiek rekonstruēšanas darbi. – Notiek stadiona rekonstruēšanas darbi.

Arī te var izteikties īsāk, neko nezaudējot no satura. – Nacionālā teātra ēkas rekonstruēšana tuvojās beigām. – Valdemāra ielā rekonstruēs siltumtrasi. – Ēkā Vaļņu ielā notika rekonstrukcija. – Skolā uzlabos telpas. – Rekonstruē daudzas ielas. – Pārkārto stadionu.

Lietojot -šanas darbu vietā īsāku un skaidrāku izteiksmi, varam domu ne vien labāk uztvert, bet arī ietaupām laiku runājot un vietu uz papīra rakstot.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikrakstā Latvijas Avīze 2004. g. 13. septembrī