Ziņas

Latviešu valoda ES institūcijās

Latvijai, kļūstot par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, latviešu valoda kļūs par vienu no oficiālajām ES valodām. Eiropas Parlamenta sesijās un ES Padomes ministru sanāksmēs pārstāvjiem ir tiesības uzstāties vienā no ES oficiālajām valodām. Uzstāšanos tulko ES profesionālie tulki. Pašlaik ES Padomē un Eiropas Komisijā strādā Latvijas juristi lingvisti, kas tulkoja Latvijas Pievienošanās līgumu un citus ES tiesību aktus.

Tulku joprojām trūkst, bet to skaits pakāpeniski tiks palielināts. No 2004. gada 1. maija ikviens Latvijas iedzīvotājs sarakstē ar ES institūcijām varēs izmantot latviešu valodu un iepazīties ar visiem ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un oficiālajiem dokumentiem latviešu valodā. 2004. gada 16. martā tika atklātas mājaslapas EUROPA.EU.INT http://europa.eu.int/index_lv.htm pirmās sadaļas par ES deviņās jauno dalībvalstu valodās. Pārējās sadaļas ar vispārīgu informāciju šajās valodās būs pieejamas šā gada maijā un jūnijā.

Publicēts: 2004. g. 26. aprīlī laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze